Bel ons vandaag nog op Tel: 06-15316628

Dekvloeren om op te bouwen

De Jong cementvloerspecialist realiseert zandcement dekvloeren voor elk project: badkamervloeren, aanbouw, renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Dekvloeren

De meeste vloeren in gebouwen zijn opgebouwd uit meerdere lagen: een dragende (beton)vloer, een dekvloer, een isolerende vloerlaag – deze kan onder of boven de dekvloer gelegd worden – en tot slot de afwerkingsvloer. Een dekvloer dient om een vloer op de juiste hoogte te krijgen en eventueel leidingen in weg te werken maar ook om een goede – egale – ondergrond te creëren voor de afwerkingslaag. In badkamers of bijvoorbeeld bij een balkon dient de dekvloer ook om het juiste afschot – een lichte helling in een bepaalde richting – te krijgen waardoor het water snel kan worden afgevoerd. In sommige gevallen dient de dekvloer tevens als afwerkvloer.

Dekvloeren van zandcement

Een dekvloer kan verschillende bindmiddelen hebben. Zo zijn er dekvloeren met bitumen of kunsthars als bindmiddel of vloeren met anhydriet. Cement is het meest gebruikte bindmiddel voor dekvloeren. Een van de belangrijkste eigenschappen van cement is dat het reageert met water waardoor het hard wordt en vervolgens niet meer in water op kan lossen. Daarom zijn zandcement dekvloeren niet vochtgevoelig en kunnen ze in vochtige ruimtes en ook buiten worden toegepast.

Het aanbrengen van een dekvloer
Dekvloeren kunnen worden gegoten of gespaand. Gieten is handig als er maar weinig hoogteverschil overbrugd moet worden. Bij een dikke laag gegoten vloer is de droogtijd veel te lang maar bij een dunne laag vormt dit geen probleem. Omdat een gegoten vloer altijd waterpas zal zijn, is een gegoten dekvloer ook niet geschikt als er afschot moet zijn.
Veruit de meeste dekvloeren van zandcement worden gespaand. Het stevige mengsel wordt op de draagvloer gepompt en vervolgens met een spaan egaal gestreken. Omdat het dikke mengsel niet uitvloeit, kunnen er gemakkelijk uitsparingen voor bijvoorbeeld een droogloopmat worden gerealiseerd.

Zwevend of hechtend gelegd
Een zwevende dekvloer is een cementvloer die wordt aangebracht op samendrukbaar isolatiemateriaal. De belangrijkste reden om een zwevende dekvloer te leggen, is isolatie: akoestische isolatie of thermische isolatie. In het geval van akoestische isolatie mag de dekvloer nergens contact maken met de draagvloer maar ook niet met de wanden. Hier moet dan ook speciale isolatie worden aangebracht. Zwevende dekvloeren worden ook vaak bij vloerverwarming in combinatie met isolatiemateriaal toegepast maar het is ook mogelijk dat het zandcement direct op de vloerverwarming wordt aangebracht.
Bij een hechtende dekvloer is het belangrijk dat de ondergrond geen sterke zuiging vertoont. Het aanbrengen van een primer kan raadzaam zijn maar ook kan het bevochtigen van de draagvloer afdoende werken. Nadeel is dat dan de totale droogtijd langer wordt.

Droogtijdversnellers
Bij dekvloeren van zandcement wordt in het algemeen een droogtijd van een week per cm dikte aangehouden. Als een lange droogtijd bezwaarlijk is voor de planning, kan er een droogtijdversneller aan de specie worden toegevoegd die de droogtijd flink terug kan brengen. Een dekvloer van 6 cm dik kan zo eventueel in 14 dagen drogen in plaats van de normale 6 weken. Overleg de mogelijkheden met uw cementvloerspecialist De Jong!

Dekvloeren specialist de Jong is o.a. werkzaam in Driebruggen, Gouda, Woerden, Bodegraven, Waddinxveen, Utrecht, Oudewater, etc.