Bel ons vandaag nog op Tel: 06-15316628

Uw nieuwe badkamer begint met de vloer

Het leggen van een badkamervloer vraagt specifieke vakkennis en ervaring. Vloerenlegger E de Jong is zo’n specialist en is al sinds 1997 werkzaam.

Een zandcementen badkamervloer

Een zandcementen dekvloer wordt het vaakst gebruikt als badkamervloer. Er bestaan verschillende soorten dekvloeren die ieder op basis van een ander bindmiddel zijn gemaakt. Zo zijn er vloeren met het bindmiddel kunsthars, anhydriet, bitumen of cement. Omdat cement hydraulische eigenschappen heeft, wordt dit het meest toegepast. Hydraulisch betekent dat cement met water reageert en een harde massa wordt. Het is een chemische reactie die niet meer ongedaan gemaakt kan worden: de ontstane harde massa kan niet meer terug oplossen in water. Zandcementen vloeren zijn daarom niet gevoelig voor vocht, ze zijn dus ideaal als badkamervloer.

Het leggen van een badkamervloer

Een badkamervloer wordt doorgaans met afschot gelegd, dat wil zeggen dat er een lichte helling in de richting van de afvoer wordt gerealiseerd. Meestal is dit een halve tot een hele cm per strekkende meter. Een badkamervloer moet wel zo gelegd worden dat de vloerafwerking – betegeling bijvoorbeeld – mooi strak kan worden gelegd, eventueel met gebruikmaking van speciale profielen of een drain. Cementvloerspecialist zal daarom altijd met u overleggen hoe en waar de afvoer gerealiseerd gaat worden: daar wordt de badkamervloer op afgestemd. Alle leidingen en een eventuele vloerverwarming kunnen in de badkamervloer worden weggewerkt.
Als de badkamervloer op een houten draagvloer komt te liggen, dan zal er op de draagvloer eerst een afsluitende onderlaag worden aangebracht van bijvoorbeeld platen betonplex of zwaluwstaartplaten. Deze platen kunnen ook gebruikt worden om bij een relatief dikke badkamervloer minder zandcement te hoeven gebruiken.

Een badkamervloer leggen: gieten of spanen
Een badkamervloer is niet geschikt om gegoten te worden. Het dunne cementmengsel vloeit in principe uit tot een waterpas geheel, afschot ontbreekt dan. Een badkamervloer wordt daarom het beste worden gespaand. Daarbij wordt een dik cementmengsel op de draagvloer aangebracht waarna het mengsel met een spaan egaal wordt uitgestreken. Omdat de stevige brij niet uitvloeit, kan er afschot in de badkamervloer worden aangebracht en kunnen hoogteverschillen in verband met bijvoorbeeld een aan te leggen drain, worden gerealiseerd.

Zwevende of hechtende badkamervloer
Een hechtende badkamervloer is een cementvloer die direct op de draagvloer – eventueel voorzien van vloerverwarming – wordt aangebracht. Een zwevende badkamervloer is een cementvloer die op
een laag indrukbaar isolatiemateriaal – of op betoplexplaten of zwaluwstaartplaten – komt te liggen. In combinatie met vloerverwarming wordt er vaak gebruik gemaakt van een zwevende badkamervloer op een laag isolatieplaten.

Droogtijd van de cementvloeren
Onder normale omstandigheden gaat men voor een badkamervloer uit van een droogtijd van een week per cm cementlaag. Dit betekent dat een badkamervloer van 3 cm dik 3 weken moet drogen voor hij belast en afgewerkt mag worden. De vloerenlegger kan aan de specie een speciale droogtijdversneller toevoegen waarmee de droogtijd flink minder kan worden. Zo kan de droogtijd van drie weken worden teruggebracht tot bijvoorbeeld 14 dagen. Cementvloerspecialist De Jong vertelt u graag over de mogelijkheden.

Badkamervloer specialist de Jong is o.a. werkzaam in Driebruggen, Gouda, Woerden, Bodegraven, Waddinxveen, Utrecht, Oudewater, etc.